Høringssvar fra Magne Klingsheim

Nei til søndagsåpne butikker. Viderefør dagens ordning.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker.