Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Ja til søndagsåpent

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

På bakgrunn av religionsfriheten i dette landet synes jeg på et generelt grunnlag at man bør unngå å lage nasjonale lover og påbud om en spesiell "hviledag" som befolkningen må rette seg etter. En rettstat bør holde seg for god til å håndheve religiøse lover. Historien viser at fra det punktet er ikke veien lang til religiøs intoleranse og undertrykking av religiøse minoriteter.

Ha en god dag!

Mvh "Forkjemper for den frie samvittighet"