Høringssvar fra Marit Opsahl

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 16.06.2015

Svartype: Med merknad

Åpning for søndagsåpent på generelt grunnlag vil føre til et mindre utvalg og høyere priser på grunn av økte kostnader til drift av butikker. Det vil også føre til at mindre butikker som krever fagpersoner i butikk vil måtte legge ned, da dette vil føre til en konkurransevridning til fordel for større kjeder.

For ansatte og eiere av handelsbedrifter betyr det mer ubekvem arbeidstid uten noe potensiale for økt omsetning.

Det er heller ikke noe uttalt ønske fra norske forbrukere om søndagsåpent fra norske forbrukere, og de fleste er enige om at en dag i uken kan skille seg ut fra resten av dagene.

Konklusjonen er at det er vanskelig å se positive ringvirkninger av søndagsåpent, og at eventuelle endringer i lovregulering snarere bør gå i mer restriktiv retning enn liberalisering.