Høringssvar fra Eli Rudland Næss

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres. Noens frihet vil i dette tilfellet bli andres tvang. Samfunnet og enkeltmenneskene trenger søndagen som hviledag og familiedag. Jeg ser ikke en eneste god grunn til å forandre på dagens lov.