Høringssvar fra Robert Alexandersen

Søndagsåpent!

Dato: 12.06.2015

Svartype: Med merknad

Er i mot søndagsåpent. 6 dager i uken med åpent fra 07 til 23 burde holde.