Høringssvar fra Monika Bjerga

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at regjeringen ikke skal tillate søndagsåpne butikker