Høringssvar fra Jørgen Sando

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Uten merknad

Som familiefar og ansatt i butikk, ønsker jeg ikke søndagsåpne butikker. Jeg mener det vil forringe livskvaliteten til meg og min familie betraktelig fordi:

Jeg må arbeide mer. Jeg driver en gullsmedforretning, og om jeg får valget mellom å miste omsetning til søndagsåpne butikker eller holde åpent selv, MÅ jeg velge å ha åpent. Alternativet blir å miste arbeidet. Da kostnadene vil øke ved å ha ansatte i arbeide på søndager også, blir jeg nødt til å ta en vesentlig del av søndagene selv. Jeg arbeider allerede 45 timer/uke i snitt, og har kanskje to-tre uker ferie i året.

Jeg vil sjeldnere ha fri samtidig som min familie. Det hjelper altså ikke så mye om jeg kan ta fri en -eksempelvis- onsdag når min kone og våre tre barn er på jobb og skole. Jeg får ikke tilbragt mer tid med de allikevel.

Våre venner og øvrige familie enda sjeldnere vil ha fri samtidig med oss/meg. Av samme grunn som over, vil det sosiale livet vårt bli kraftig forringet.

Fritidsaktiviteter for meg og våre barn vil bli vanskeliggjort fordi det blir færre som har fri samtidig og kan delta eller være med og arrangere.De eldste av ungdommene -rollemodellene for de yngre- blir ofte ikke med på frivillige aktiviteter som fotballkamper, speiderturer, korpsstevner, idrettsarrangementer fordi de jobber i butikkene. (Dette ser vi allerede med lørdagsjobbing.) De voksne, som meg selv, som skulle vært krumtapper og arrangert aktivitetene vil i langt større grad ikke kunne delta fordi de er på jobb.

Jeg mener søndagsåpent vil forringe det sosiale livet i en liten befolkning. Den såkalte valgmuligheten; at man selv kan velge om man vil handle på søndager, om man vil arbeide på søndager og om butikkene ønsker å holde åpent på søndager er kun en illusorisk valgfrihet. Valgfrihet er et fint ideal, men idealisme er ikke nok. Det må være realisme i det også. Som argument for at denne valgfriheten er en illusjon kan man se på de øvrige seks dager i uken. Det er lov å stenge da også...