Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Ja! til å tillate søndagsåpne butikker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja! til å tillate søndagsåpne butikker!