Høringssvar fra Geir Jensen

Valgfrihet

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

La nå de butikkene som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Det er bra for de butikkene som vil, det er bra for de personene som ønsker å oppsøke disse butikkene på søndager.
Det er bra for de ungdommene som da har mulighet til å få seg en søndagsjobb...

Og dersom man ikke ønsker å holde åpent, så må det være greit å la være, uten å kreve et LOVFORBUD som hindrer dem som VIL holde åpent.