Høringssvar fra Carsten Tangerås

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker av prinsipp ikke søndagsåpne butikker av hensyn til helgefreden. Vi trenger en dag fri fra butikkmas. Jeg tror også de negative følgene er store:

- Ekstra arbeidsdager for butikkansatte går utover familieliv

- Dyrere mat

- Økt butikkdød ift de store kjedene

- Dårligere mangfold