Høringssvar fra Service Alta

Dato: 28.03.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker loven opprettholdt slik den er i dag.