Høringssvar fra Lena Terese Olaisen

søndag = helligdag

Dato: 08.04.2015

Svartype: Med merknad

Hei. 

Æ må sei æ undres over at regjeringa åpne før og åpne ALLE butikkan på søndaga. Snakkes så varmt om frihet tel og kunne velge, då lure æ på kæm som får den friheta tel og velge??? Dem som har masse frihet idag??? Før dem som jobbe i butikk får enda mindre frihet enn dem har idag. Du kan ikkje som butikkmedarbeider velge og jobbe hjæmmefra, heller e det ikkje så enkelt og kunne jobbe inn før og ta sæ fri. Og enda viktigar, det vil bli mindre tid me familien. Nåkka som per idag kan være vanskelig nok om en av foreldran jobbe i butikk. 

Tenk dokker om før dokker tar den einaste dagen i uka fra oss, der man kan senke skuldran og være me familien og vænna. Vi treng det!!!!