Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 27.05.2015

Svartype: Med merknad

Vårt samfunn trenger en dag med hvilepuls og lavere tempo. Med hensyn til økningen vi ser i livsstilsykdommer og arbeidsrelatert sykdom er kanskje dette ennå viktigere i dag enn for 30 år siden.

Søndagen er en godt etablert dag for lavere tempo. Jeg ønsker å beholde søndagen slik den er i dag, og er motstander av søndagsåpne butikker i større skala enn det vi har i dag.