Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til flere søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at vi viderefører dagens ordning, og ikke slakker på kriteriene for å kunne holde søndagsåpent. 

Vi har 6 dager i uken på å handle i vanlige butikker, vi trenger ikke flere. 

Jeg ønsker ikke å måtte betale prisen for de økte utgiftene søndagsåpne butikker vil medføre. 

Jeg ønsker ikke at butikkarbeidere skal måtte jobbe mer i helgene enn de allerede gjør. 

Jeg ønsker ikke at miljøet skal måtte lide for den økte ferdselen til og fra butikkene den siste dagen i uken. 

Jeg ønsker ikke at forskjellene på ukedag og helg skal viskes ut mer enn de allerede er.