Høringssvar fra Andreas Åkre Solberg

Et rop om hjelp

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dette ser ikke bra ut…

Jeg er en del av generasjonen som er i ferd med å fortapes i en evig søken etter kvantitativ måloppnåelse. Dere politikere ligger et hestehode foran, og med dette forslaget drar dere med dere oss andre ut på dypt vann.

Om 40-50 år sitter vi på gamlehjem med masse penger, men ingen til å hjelpe oss, med masse kunnskap, men ingen verdier, og med en masse digitale kommunikasjonsmidler, men ingen å snakke med. Da kommer våre etterkommere til å undres: «Hva tenkte de på?». I jakten på svar, kommer de til å finne en rekke små rop om hjelp, i bunken med høringssvar til forslaget om søndagsåpne butikker. Med tanke på mine barn, og kanskje barnebarn, ønsker jeg herved å sette mitt navn på ett av disse ropene.

All verdens dyre konsulenter kommer nok til å gjøre spådommer om søndagsåpne butikkers påvirkning for butikk-kjedenes aksjekurser. Ikke så veldig relevant, synes jeg. Da finner jeg mer mening i denne kommentaren fra min datter (6):

«Pappa, stopp! Gå sakte, vi e i en saktefilm.»