Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei