Høringssvar fra Inger

NEI til endring la dagens ordning videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

La oss beholde søndagen som en allmenn fridag.