Høringssvar fra Helge Løvdal

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

Dato: 14.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil bare peke på noen få punkter for å prøve å påvirke en svært viktig sak.

Jeg har jobbet mye med frivillig arbeid for barn og unge, og finner forslaget svært ødeleggende for foreldres deltakelse i frivillig arbeid.

Likeledes har jeg i mitt tidligere yrke som lærer sett hvor viktig det er at forelder/foreldre har fritid sammen med sine barn, dvs lørdag/søndag, i så stor utstrekning som mulig.

Etter mange år i bedriftsledelse ser jeg ikke annet enn en samlet økonomisk ulempe for bedrifter som må øke utgifter uten å få en tilsvarende økt omsetning. Enkeltunntak er av så liten utstrekning at det er betydningsløst i den store sammenhengen. Med andre ord vil det være samfunnsmessig ulønnsomt. Handelsbedrifter i regionen, deriblant Kristiansand som jo er et sentralt sted, er nærmest unisont forbløffet over regjeringens forslag, og samstemt med bystyret  som nesten enstemmig går mot regjeringens forslag. Bystyret har et klart borgerlig flertall.

Som vi kan se av Danmark, er det innlysende at det vil føre til nedleggelser i utkanter og forskyvning av omsetning til sentrale steder. Dette har i Danmark ført til at boliger osv. i utkantstrøk mister verdi, og er ødeleggende for mobilitet som er viktig for arbeidslivet.

Det er utrolig at en slik valgfrihet for de få på bekostning av svært mange som ikke har mulighet til å velge, av regjeringen kalles en frihetsreform. Det viser i tilfelle at det som er samfunnsmessig overlegent mest fordelaktig på alle vis ofres for at de få skal kunne få en, i den store sammenheng, ubetydelig fordel.

Spesielle forhold som f.eks. turiststeder o.l. er allerede tatt hensyn til i nåværende lov.  Å gjøre denne endringen for at "loven skal være lik for alle" som regjeringen framholder, er like meningsløs som å skulle gi alle rett til å drive gamblingsselskaper siden Norsk Tipping har lov o.s.v.

Dersom denne endringen blir vedtatt, er det en samfunnsendring som vil gi svært store konsekvenser. I det minste bør regjeringen, som jo kaller seg en kunnskapsregjering, foreta en svært grundig konsekvensanalyse til forskjell fra de lettvektsuttalelser som til nå har kommet fra regjeringen i denne og en del andre saker. Kunnskap og konsekvensanalyser er tilsidesatt i en utstrekning som vi i det private arbeidslivet ikke kan koste på oss dersom vi fortsatt skal kunne hevde oss i konkurranse med andre.

Lista kunne blitt svært mye lengre, men jeg tror jeg har gitt uttrykk for at jeg er svært uenig i det foreliggende forslag fra regjeringen.

Jeg håper på et vedtak som er til fordel for både samfunnet som helhet, den oppvoksende slekt og det store flertall av befolkningen. Som det har kommet frem i flere meningsmålinger er det også det store flertallets ønske at søndagen beholdes som en annerledesdag uten adgang for alle butikker til å holde åpent.