Høringssvar fra Protid Urmaker Næss AS

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei