Høringssvar fra Thomas S

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å beholde en dag i uken som ikke er lik alle andre. Vi trenger en dag der vi kan koble av fra hverdagens mas og jag og samles rundt andre aktiviteter. Innføring av søndagsåpne butikker vil berøre mange tusen familier som ikke vil kunne bruke denne fridagen sammen. Det er en fattig trøst at de butikkansatte vil få fri andre dager - så lenge resten av familiemedlemmene ikke har fri. Dette er ikke god familiepolitikk!

Når dette i tillegg ser ut til å føre til en generell prisøkning på varene skjønner jeg virkelig ikke poenget med forslaget. Å skulle presse gjennom forlaget må være politisk idioti. Butikkeierne ser ut til å være i mot dette, de ansatte ser ut til å være i mot, kundene ser ut til å sette mot forslaget... Jeg synes det er bekymrende at prinsipprytteri rsøke ikke god familiepolitikk!ag i uken som fridag. 72 trial. t used for the trial is an administer it at the ward. er mer viktig enn sunn fornuft..