Høringssvar fra Mette Marit Bratlie

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker.

La hviledagen være i fred.