Høringssvar fra Os Venstre

Søndagsopne butikkar er ikkje økonomisk lønssamt

Dato: 27.05.2015

Svartype: Med merknad

Som styremedlem i Os Venstre og som privatperson ser eg inga nytte i søndagsopne butikkar gjennom heile året. Den eine kviledagen frå kjøring og handling kan vi klara oss godt utan; fordi:  1. Det er ikkje miljøvenleg å ha søndagsopne butikkar. 2. Det er ikkje familievenleg å gå på shopping. 3. Det kan ikkje vera  økonomisk rekningssvarande å ha søndagsopne butikkar med betjening som skal ha løn inkl helgetillegg. 4. Etter mi meining vil handelen då bli fordelt på 7 dagar i stadenfor 6 dagar som no., dvs ingen økonomisk gevinst. 

Uansett så har vi som kundar  den same løna å bruka på shopping.  Eg meiner at søndagen kan vi bruka på ein sunnare og meir familievenleg  måte i vår ellers så  travle kvardag.

Eg er mot søndagsopne butikkar i Noreg.