Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ser ingen grunn til at butikker skal være søndagsåpne. Forbruker må betale for butikkeiers økte lønnskostnader gjennom økte priser. Og om målet her er økt handel og forbruk mener jeg det er forkastelig. Mer bruk og kast. Jeg ønsker meg mer bærekraftighet i Norge og verden og søndagsåpne butikker undergraver dette. La folk få ha en fridag i uka. Alle dager like gir mer stress og jag, mer utbrenthet og utilstrekkelighet.