Høringssvar fra Reidun Nedrelid

nei til søndagsåpent

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger en dag da de fleste har fri samtidig. Dette muliggjør at familie og venner kan treffes til uformelle og formelle aktiviteter. Det muliggjør å arrangere dugnader,  delta i friluftsliv og kulturelle arrangementer sammen, eller bare ha en dag som er annerledes,

Enkelte jobber, som i helsevesenet, politi o.l. må nødvendigvis ha bemanning kontinuerlig, det gjelder også f.eks. prosessindustri. Men med dagens åpningstider er det ingen som ikke burde greie å skaffe seg mat, klær og andre forbruksvarer i løpet av resten av uken.

Forbrukspresset er stort  nok som det er, og  en ekstra åpningsdag vil bare spre innkjøpene og ikke øke dem nevneverdig. Så handelsstanden og de ansatte vil ikke tjene inn kostnadene ved økt åpningstid.