Høringssvar fra Rigmor L. jakobsen

Nei til sændagsåpent

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpne butikker. Jeg tror ikke det er bra for noen, høyere priser er bare en av konsekvensene. Vanskelig for små butikker å klare seg, negativt for familielivet og for nasjonens helse. Vi trenger en annerledesdag, da familiene kan være sammen, man kan gå på tur osv. Elle klarer å handle det de trenger de seks andre ukedagene. Ønsker ar dagens ordning videreføres.