Høringssvar fra Sissel Edvardsen

NEI NEI NEI

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke at regjerningen skal tillate søndagsåpne butikker