Høringssvar fra Helle Cecilie Palmer

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Hvorfor ofre noe vi har 1 av for å få noe vi allerede har 6 av?

Friheten til dem som vil rammes av lovendringen – ansatte i butikkene samt ansatte i tilstøtende bransjer (eks. vektere) – må komme foran forbrukernes påståtte frihet til å få 7 handledager i uka. 

Lovforslaget vil føre til at et stort antall flere mennesker må jobbe søndager enn hva tilfellet er i dag. Det vil i sin tur ramme familienes fritidsdag, og er en svært lite familievennlig politikk. 

I motsetning til hva høringsnotatet påstår, vil mange butikker ikke ha frihet til å velge om de skal holde åpent, da alle senterbutikker er prisgitt kjøpesentrenes regler. Sannsynligvis vil disse måtte holde åpent på søndager. 

Jeg ber regjeringen lytte til dem som direkte berøres av lovendringen:
– Arbeidstakerne og deres fagforeninger er imot.
– Arbeidsgivernes fagforeninger er imot.
– Flertallet i befolkningen er imot.

Disse stemmene bør veie så tungt at regjeringen skrinlegger lovforslaget.