Høringssvar fra Atle Reinfjord Hjelmseth

Ja

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja til muligheten til å ha søndagsåpne butikker.