Høringssvar fra Astrid Hole

Søndagsåpent

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI. Jeg er imot søndagsåpne butikker.