Høringssvar fra Inge Rå

søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til utvidet omfang av søndagsåpent butikker