Høringssvar fra Svein Solenes

Ønsker ikke søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Av hensyn til frivilligheten og et ønske om å begrense mutt eget forbruk ønsker jeg ikke at det tillates søndagsåpne butikker. Vi har godt av å ha en dag som er 'annerledes '