Høringssvar fra Hans Haug Ruud

Søndagsopne butikker.

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg kan ikke se noen fordeler med søndagsåpne butikker. det vil gi, i tilfelle det blir innført. dyrere varer, ødelegge søndagen for  søndagsaktiviterer   i familien til de som blir berørt.  Forslaget virker direkte dumt for meg og helt unødvendig.