Høringssvar fra Heidi Wallevik

Nei til søndagsopne butikkar

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg er ikkje interessert i at butikkane skal vere opne på søndagar.

Dagens ordning fungerer heilt fint

Heidi Wallevik