Høringssvar fra Aud Andreassen

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.03.2015

Svartype: Med merknad

 Nei til Søndagsåpne butikker.