Høringssvar fra Debbie Birkeland

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til søndagsåpne  butikker og ber regjeringen  om å ikke åpne opp for dette. Vi trenger en annerledesdag, fri for kjøpepress  og stress.