Høringssvar fra Katharina Aarø

Nei til søndagsåpent!

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil ha en dag i uken hvor ingen i familien må på jobb eller skole.

Jeg vil ha denne dagen til å gjøre ingenting sammen med familien.

Jeg får ikke mer penger å handle for selv om jeg får en ekstra dag å handle på.

Butikkenes nåværende omsetning blir spredt over fler dager, og kostnadene øker.

Små bedrifter klarer ikke de økte kostnadene og vil få problemer.

Butikker i senter må følge senterets åpningstider og det er derfor ikke frivillig.

Å gå over denne terskelen, vil gjøre det lettere å kreve søndagsåpent for andre bedrifter/bransjer på sikt, uten at noen vil tjene på dette.