Høringssvar fra Randi Selfjord

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til flere søndagsåpne butikker!