Høringssvar fra Fredrik Rovik

Ja! Butikker bør være åpne på søndager!

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja! Butikker bør være åpne på søndager!