Høringssvar fra Gry Eriksen

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

jeg ønsker ikke at butikker skal være åpne på søndager. Vi trenger denne "annerledesdagen" - det er det som gjør den spesiell.