Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

vi trenger ikke søndagsåpne butikker uttaler næringen selv, foreninger og lag og de kristne institusjoner, heller ikke jeg som privatperson 

Kenneth Dalaker