Høringssvar fra Fride Halvorsen

Nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei,dens ordning videreføres