Høringssvar fra Frode Hiorth

Trafikkbelastning/Irreversibel forringelse av livskvaliteten i ytterkanten av Oslo

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Trafikkbelastningen er ikke vurdert, og det er ikke tatt hensyn til forskjeller mellom kjøpesentre og sentrumsnære handelsområder i regjeringens forslag.

Et eksempel: CC Vest ligger mellom Lilleaker og Lysaker i utkanten av Oslo. CC Vest har 110 butikker. Det er 10 mer enn f.eks. Asker Sentrum.  Brutto omsetning for CC Vest var i 2014 2 097 000 000 (to-milliarder-og-nitti-syv-millioner kroner) , opp 3,7% fra 2013. Bare matbuttikken på CC Vest kan skilte med over 400 millioner i omsetning. CC Vest har 1150 parkeringsplasser, men disse er forbeholdt kunder. Det innebærer at mange tar seg til arbeid med bil. CC Vest legger ikke til rette for dette, dermed parkerer de i gatene omkring.

Søndager er nå den eneste dagen da hele området rundt (Lilleaker, Sollerud, Lysaker) ikke opplever en enorm trafikkbelastning. Det er allerede unntak for søndagshandel i Desember måned, forøvrig en måned der snitttallene for trafikkdrepte på landsbasis ligger fire over eksempelvis januar, og at det antall hardt skadede ligger i snitt 10 over januar de siste fem årene. Det er ikke foretatt trafikktellingstall, noe som en enkelt kan gjøre i desember som eksempel og med selvsyn se  både i antall ulykker og antall drepte i området, at det vil øke med søndagsåpne butikker.  

Det er ikke vurdert hva det vil koste for ambulanser, leger, politi, og ha en økt beredskap på disse dagene. Det er heller ikke vurdert hvordan handel i f.eks. utkant Oslo blir kontra sentrumsnære områder. Dette kan føre til enda mindre omsetning i sentrum, for i sentrum finner en mange mindre butikker som ikke kan konkurrere mot kjøpesentre. CC Vest har en omsetning som er større en sentrumsnære handelsområder slik som eksempelvis Grønland, Frogner, Skøyen. Den har dobbelt så stor omstetning som småbyer i nærhet av Oslo slik som Asker, eller Lillestrøm.

Det finnes sikkert flere slike eksempler, og det virker forunderlige at en ikke undersøker dette nærmere før en forandrer lovverket.

Regjeringen har også valgt å høre et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Dessverre så er det slik at Oslo Kommune ikke evner å regulere trafikk og parkering på hverdager. Dermed er det uansvarlig ansvarsfraskrivelse  å tillegge denne myndigheten til store kommuner som Oslo, som ikke evner å regulere disse tingene på hverdager i tilstrekkelig grad.

Regjeringen tror muligens at dette betyr større grad av likebehandling mellom butikker og bransjer, og at dette vil innebære en forenkling og avbyråkratisering. Jeg tillater meg å stille et par spørsmål: Er det slik at trafikkregulering i et pressområde da blir enda mer nedprioritert, eller må politi utkommanderes også på søndager for å fjerne biler, eller regulere trafikk? Hvem i regjeringen, og hvilket departement har vurdert dette? Vil det bli mindre byråkrati  når brannvesen, politi, og ambulansetjenester må ha ekstra bemanning på søndager også? Det er jo ikke slik at det vil bli mindre mennesker i dette pressområdet. Det vil bli mer.

For meg og hele nærområdet rundt meg så har et søndagsåpent kjøpesenter en enorm betydning, og det vil føre til en kraftig og irreversibel forringelse av livskvaliteten. Søndager, og helligdager er de eneste dagene det er relativt trygt for små, og større barn, og ikke minst voksne og bevege seg rundt i området. Forslaget må trekkes, og en må videreføre gjeldene lovverk.

Vedlegg