Høringssvar fra Daniel Garratt

Søndagsåpen betyr høyere priser og svekket familier

Dato: 14.04.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpen butikker betyr ikke automatisk mer handel (man spiser ikke mer mat, f.eks.) men lettere tilgjengelighet. Det betyr at kostnader for å holde butikken åpen på en søndag må dekkes av eksisterende salg, som betyr da høyere priser.

Det betyr også mer turnus arbeid på helgene, som betyr svekket familietid, svekket kirke- lag- og andre samfunnsnyttige- tid.