Høringssvar fra Hanne Bakken Taylor

Ja til søndagsåpne butikker

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Hei,

Ønsker å tilkjenne gi mitt ønske om å la folk få bestemme hvorvidt de ønsker å handle på søndager, eller hvovidt de ønsker å bruke sin fritid til å gå på tur eller annet. Har stor tro på at mennesker er intelligente nok til å bestemme selv hvordan de ønsker å bruke sin fritid. Vet også at det er mange studenter som trenger jobb på helger.Dersom bedriftseiere skulle finne ut at søndagsåpne butikker ikke lønner seg økonomisk, behøver man ikke  ha åpent. Etter mange år med turnusarbeid både på helger og andre helligdager vet jeg det er mange arbeidstakere i denne gruppen som setter pris på å få noen dager fri midt i en arbeidsuke.Etter mitt syn må det bli slutt på overformynderiet. Interlligensen hos gjennomsnittsbefolkningen må ei undervurderes.

Med vennelig hilsen,

Hanne Bakken Taylor

telefon: 907 29298