Høringssvar fra Tilbords Lagunen

NEI til søndagsåpent

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpent.

Forlaget er veldig næringsfiendlig. Det er veldig skuffende at ikke regjeringen har satt seg inn i konsekvensene av forslaget.

Hovedbegrunnelsen er at det gir frihet. Frihet for hvem ?

Vi mister den eneste felles fridag vi har i uken.

De ansatte vil ikke kunne ha frihet til å kunne velge om de vil jobbe. Her har arbeidsgiver styringsrett og bestemmer når arbeidstaker skal jobbe.

Butikkene kan ikke velge om de vil ha åpent. Her bestemmer enten konkurranse situasjonen eller senteret man har butikk på.

Søndagsåpent vil føre til økt butikkdød i sentrum til fordel for bydelsentra.

Dette forslaget er så viktig for mange, at det vil bli utslagsgivende for det kommende kommunevalg, enten avgjørelsen gjøres før valget eller utsettes til etter valget.

Her må regjeringen si klart og tydelig fra før kommunevalget.

Regner med at regjeringen nå endelig forstår konsekvensene av denne tapersaken.

NEI til søndagsåpent.

Mvh Tore Østerbøe

Butikkeier og Høyrevelger ( kanskje AP i år ?)