Høringssvar fra Lill-Toril Andersen

La søndagen være hellig - vi trenger en felles fridag i samfunnet.

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Så lenge flertallet av landets befolkning står som medlem av Den norske kirke, så er det den eneste demokratisk korrekte handling av norske myndigheter å la de kirkelige helligdager stå som offentlige norske helligdager, som til nå. Den norske befolkning stemmer i anledning tema for denne høringen, gjennom eksisterende medlemskap i Den norske kirke.