Høringssvar fra Grong kommune

Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Høringsuttalelse fra Grong kommune

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Grong kommunestyre har i møte den 16.06.2015 behandlet sak 54/15 vedr. forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker, og fattet slikt vedtak:

 Grong kommunestyres enstemmige vedtak/uttalelse:

  1. Grong kommunestyre går i mot endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Søndagsåpne butikker er ikke etterspurt av innbyggere, av arbeidstakere eller av næringslivet. En endring av loven vil føre til at flere butikker vil holde åpent av konkurransehensyn. Søndagsåpne butikker vil øke lønnskostnadene, men utredningen fra Damvad Norge viser at omsetningen ikke forventes å øke. Dette vil trolig føre til mindre lønnsomhet for mindre butikker.
  2. Grong kommune går i mot forslaget om å legge beslutningsmyndighet til den enkelte kommune. Dette da det bør være lik praktisering av helligdagsloven og søndagsåpne butikker over hele landet.

 Med hilsen

 Skjalg Åkerøy

ordfører