Høringssvar fra Carl Haugen

Trenger vi enda mer fokus på forbruk og fordeling av innkjøpsdager?

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Samfunnsøkonomisk så kan vi kanskje tjene noe på å holde butikker åpne på søndagene. Noe mer sysselsetting og økt forbruk og salg. Men jeg synes det er viktigere å holde på denne ene fridagen vi har i landet. En dag hvor de fleste av oss får et pust i bakken i en ellers veldig travel og krevende hverdag. Tror dette er bedre for folk flest.

En ekstra dag åpent vil for de fleste bety lite. Folk handler nok ca. det samme uansett om det er handel 6 eller 7 dager i uken. Den store økningen tviler jeg på at det blir, men handelsmønsteret kan kanskje forandre seg noe. De fleste klarer seg sikkert med å handle det mest nødvendige på en bensinstasjon eller på Bunnpris om det er krise.