Høringssvar fra nd

Nei til søndags-opne butikkar

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad