Høringssvar fra Camilla Andresen

Nei til søndagsåpent!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres.